TÄRKEÄÄ !!!

UUSIMPANA!

Uusittu Lasten Raamattu! Ulkoasua ja luettavuutta parannettu!

 


Monikieliset koosteRaamatut


Suppeampi versio linkki

Laajempi versio linkki


PDF-tiedostoihin on tehty indeksointi, joten sana ja lausehaku toimii nyt nopeasti!

Kaikki ALLEVIIVAUKSET sisältävät linkin kyseiseen pakettiin tai käännökseen!

 

Suomalainen KoosteRAAMATTU

TÄRKEÄÄ !!!

PDF-tiedostoihin on tehty indeksointi, joten sana- ja lausehaku toimii nyt nopeasti!

Kaikki ALLEVIIVAUKSET sisältävät linkin kyseiseen pakettiin tai käännökseen!

 

UUSIMPANA SUOMALAINEN KOOSTERAAMATTU (taustakuva päivitetty)

 

 

SUOMALAINEN KOOSTERAAMATTU

 

Sisältää seuraavat teokset:

 

VANHA TESTAMENTTI

UUSI TESTAMENTTI

KR33/38 Suomalainen KirkkoRaamattu 33/38

KR33/38 Suomalainen KirkkoRaamattu 33/38

Biblia1776 Vanha KirkkoRaamattu 1776

Biblia1776 Vanha KirkkoRaamattu 1776

CPR1642  Coco Pyhä Raamattu 1642

CPR1642  Coco Pyhä Raamattu 1642

OSAT1551 Osat 1551 / 1152 Vanha Testamentti

UT1548 Se Wsi Testamentti 1548 Sanasta sanaan

 

TKIS Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

Lista korjatuista kohdista

PDF

EPUB

MOBI

Suomalainen-Raamattukooste.pdf

Suomalainen-Raamattukooste.epub

Suomalainen-Raamattukooste.mobi

 

 

 

BBLX E-Sword

MyBible Sqlite3

Unbound Bible Tools v2/v3

SSRK.bblx

SSRK.SQLite3

SSRK.unbound

     

UUSI TESTAMENTTI KOOSTE

 

 

 

 

 

BBLX E-Sword

MyBible Sqlite3

Unbound Bible Tools v2/v3

SSRK-UT.bblx

SSRK-UT.SQLite3

SSRK-UT.unbound

 

 

 

Kansi päivitetty Suuressa ilosanomassa

 

TOIVO KOILON SAATE Suurelle Ilosanomalle:

Kaikki ihmistyö on vajavaista. Niinpä olenkin kiitollinen jos yksi ja toinen lukijoistani vaivautuisi minulle huomauttamaan löytämistään virheistä ja puutteista. Työtäni koskevat kirjeet voisi osoittaa nimelleni kustantajan osoitteeseen. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää Häntä joka on minua vahvistanut, Herraamme Kristusta Jeesusta, että Hän katsoi minut arvolliseksi ja antoi minulle tilaisuuden toteuttaa jo pari vuosikymmentä hartaana toiveenani olleen työn. Parempaa testamenttia en voisi rakkaille kieliheimolaisilleni jättää.

Helsingin Kontulassa

Valon päivänä 1980 Toivo Koilo

 

 

NYT TEKSTIN KIRJOITUSVIRHEITÄ KORJATTUNA!

 

Lista korjatuista kohdista

PDF

EPUB

MOBI

UNBOUND TXT

Suuri-Ilosanoma.epub

Suuri-Ilosanoma.mobi

Tulossa

Ruskea tausta

BBLX E-Sword

MyBible Sqlite3

Unbound Bible Tools v2

 

SuurIlo_TK.bblx

FITKSI.SQLite3

Suur_iloTK.unbound

 

 

 

Rinnakkain Toivo Koilo, 33/38 Uusi Testamentti ja Biblia 1776 Uusi Testamentti

 

Uutena!

Käännöksessä 33/38 Uuden Testamentin osalla kursivoituna puuttuvat ja vajaat jakeet
Kyse ei ole mistään uudesta käännöksestä. Työ on tehty rakkaudesta Jumalan Sanaan, vertailemalla eri käännöksiä keskenään.
Toivomuksena on, että lukija saisi mahdollisesti laajempaa näkökulmaa ja uutta rakkautta ja mielenkiintoa Raamattua kohtaan.
Siunauksellisia ja antoisia hetkiä Sanan parissa!

 

TKIS-33-38UT-Biblia1776UT.pdf

 

BBLX E-Sword

MyBible Sqlite3

Unbound Bible Tools v2/v3

Ut38-TKSI-B1776.bblx

Ut38-TKSI-B1776.SQLite3

Ut38-TKSI-B1776.unbound

Lista korjatuista kohdista

 

   

Anne Vriesin kuvittama Lasten Raamattu

Lasten-Raamattu pdf

Lasten-Raamattu epub

Lasten-Raamattu mobi

 

 

 

Biblia 1776 ja 33/38 Raamattu rinnakkain

Biblia-1776-33/38-rinnakkain.pdf

 

Uusi 3 käännöstä rinnakkain

Rinnakkain3-Raamattu-uusi.pdf

 

Kansi vaihdettu ja Uusi Testamentti korjattu (puuttuva hebrealaiskirje ja viallinen kirjojen järjestys)

 

Se Wsi Testamentti 1548 ja osia WT 1552 SANASTA SANAAN

PDF

EPUB

MOBI

UNBOUND TXT

 

Wsi_T_1548_VT 1552_Sanasta
sanaan.epub

Wsi_T_1548_VT
1552_Sanasta sanaan.mobi

1548 UT/1552 VT Sanasta sanaan lataa tästä

Ruskealla taustalla

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblia 1776 alaviitteineen

PDF

EPUB

MOBI

UNBOUND TXT

Biblia 1776 alaviite.epub

Biblia 1776 alaviite.mobi

Biblia 1776 alaviite.txt

Ruskealla taustalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhä Raamattu 33/38 alaviitteineen isoteksti ja jako luvuttain

PDF

EPUB

MOBI

UNBOUND TXT

 

33/38 alaviitteineen epub

33/38 alaviitteineen mobi

33/38 alaviite.txt

Ruskealla taustalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF MONIKIELISET

 

 

Suomi Saksa Englanti
Uusi Testamentti rinnakkain

Suomi Ruotsi
Englanti rinnakkain

 

33/38, Luther 1912 ja King James 1769

ILMESTYY MYÖHEMMIN käännökset vaihtuvat

 

Pdf Ruskealla taustalla

Ruskealla taustalla

 

VT ja koko käännös myöhemmin

 

PDF UUDET PYSTYSIVUVERSIOT

Raamattu 33/38 luvuton ja
jakeeton

Raamattu 33/38 otsikoilla ja
ingresseillä

Raamattu 33/38 otsikoilla ja
ingresseillä (suurempi teksti)


Ruskealla taustalla


Ruskealla taustallaRuskealla taustalla

33

33/38 Alaviitteineen
2-palstainen

33/38 ilman apokryfejä
2-palstainen

Biblia 1776 apokryfikirjoineen
2-palstainen luvuton ja jakeeton


Ruskealla taustalla

1642ep

Biblia 1776 esipuheilla ja
ingresseillä

Biblia 1776 apokryfikirjoineen
2-palstainen

1642 esipuheineen ja
rekistereineenRuskealla taustalla


 


lataa

Ruskealla taustalla

     

Raamattu 1642 Jakeeton

Se Wsi Testamentti ja Osat WT
2-palstainen (suurempi teksti)

Se Wsi Testamentti 1548 ja Osat Wanhasta 2-palstainen

lataa

Ruskealla taustalla


Ruskealla taustalla